Archive for Overgeared (Remake)

Overgeared (Remake)
Overgeared (Remake)
Manhwa

อ่านOvergeared (Remake) เรื่องย่อ ยังวูชินชื่อผู้ใช้: กริด ขาบังเอิญเจองานระหว่างทำภารกิจซึ่งเป็นงานในตำนานที่แข็งแกร่งที่สุดจากผู้เล่นกว่า 2 พันล้านคน!