Archive for Harem

The Demon Prince Goes to the Academy
The Demon Prince Goes to the Academy
Manhwa

ฉันเสียชีวิตในขณะที่ฉันอ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับความเกลียดชังในนวนิยายของฉัน ฉันตกใจกับการตายของตัวเองอยู่แล้ว แต่ ‘ยมทูต’ บางคนปรากฏตัวขึ้นและบอกฉันว่าการเป็นนักเขียนที่ไม่ดีเป็นบาป เพื่อไถ่โทษและขึ้นสู่สวรรค์ มีคนบอกฉันว่าฉันต้องรอดผ่านตอนจบในนิยายเรื่องหนึ่งของฉัน ดังนั้นฉันจึงเข้าสู่นวนิยายเรื่อง ‘The Demon King is Dead’ … “ให้ตายเถอะ!! ทำไมฉันถึงต้องมาเกิดเร…

Necromancer Academy’s Genius Summoner
Necromancer Academy’s Genius Summoner
Manhwa

อ่าน Necromancer Academy’s Genius Summoner เรื่องย่อ’ไซมอน ฟลอเรนเทีย’ ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างสงบสุขในอาณาเขตเลสฮิลล์ที่ปกครองโดยพ่อของเขาที่เป็นเนโครแมนเซอร์ซึ่งสามารถเรียกอันเดดออกมาใช้งานได้ แต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้รับจดหมายเชิญเป็นกรณีพิเศษให้ไปเข้าเรียนที่ ‘ไคเซน’ สถาบันที่ช่วยบมเพาะบรรดาเนโครแมนเซอร์ และเมื่อไปถึงสถาบันไซมอนก็ถูกเปิดตัวว่าเป็น ‘นักเรียนพิเ…